Welkom op de website van IJsclub Vooruit Schalkwijk.

 

Helaas is er een fout geslopen in het in de nieuwsbrief vermelde rekeningnummer. Het juiste rekeningnummer is: NL67RABO03575.10.682. Excuus voor het ongemak!

Voor recent nieuws zie onze blog!Inmiddels hebben de leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug stem uitgebracht op hun favoriete clubs. Ieder Rabo-lid kon in totaal vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem is bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. IJsclub Vooruit heeft een prachtig bedrag opgehaald van 2017 euro. Wij bedanken alle stemmers! Voor meer info bezoek de website van de Rabobank: www.rabobank.nl/rh

IJsclub Vooruit Schalkwijk

Vrienden van de IJsclub